Werkwijze

Helderheid en zichtbaarheid op wie je bent

Je werkt aan de ontwikkeling van je persoonlijke kracht. Je werkt met alles wat er al is: je leert je authentieke ik kennen, erkennen en in beweging brengen zodat je krachtig in het leven kunt staan. Je ontdekt je eigen wijsheid en gaat ervaren welk potentieel in jou de ruimte krijgt als je je hoofd en hart met elkaar mag verbinden. Van deze kwetsbaarheid maak je je kracht. Dat leidt tot focus in wat er echt toe doet. Zodat je vanuit energie en authenticiteit kunt leven.

”Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us.”

Holistische visie

Ik zie de mens als (ge)heel: hoofd, hart, lichaam en ziel. Samen maken ze je tot wie je bent. Een goede balans tussen deze delen maken dat iemand meer rust, zingeving, energie en geluk kan ervaren. Ik coach mensen op wie ze zijn. Als je vanuit de authenticiteit leert leven, zal dit wezenlijke impact hebben op wie je bent, in je privé en professionele leven.

”Horses listen to what is not spoken, to what lies in the heart, and reflect it back to us.
They let us hear the longing of our soul.”

De wijsheid van paarden

Paarden zijn als geen ander volkomen in het hier en nu en verbonden met wie we zijn. Zij nodigen je uit diepgaand contact met jezelf te maken en jezelf te zien in al je kwetsbaarheid en authenticiteit. Ze leren je te kijken naar jezelf en te leven zoals zij dat doen; vol liefde in volledige acceptatie van alles wat er is. Paarden hebben de gave om direct te kunnen waarnemen wat er van binnen is. Voorbij de woorden leren paarden je op gevoelsniveau te verbinden met jezelf. Zodat er een nieuwe balans kan ontstaan tussen denken en voelen. Dan kan de energie weer stromen en kun je fundamentele stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling.

“Als ik volledig mijn plek inneem en er mag zijn, met een open hart, dan voel ik diepe verbondenheid met mezelf en de ander. Dan kan de liefde stromen, voel ik heel veel compassie, dankbaarheid, wijsheid, vergeving en liefde, eigenlijk alles wat het hart te zeggen heeft.“

Systemisch werk

Een systeem is elke vorm van samenwerking tussen mensen. Daar waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, is er al sprake van een systeem. Zo is je huidige gezin een systeem. Maar ook het gezin waarin je geboren bent, het bedrijf waar je werkt, de school of voetbalvereniging waar je lid van bent zijn allemaal systemen.
Al die systemen hebben, bewust en onbewust, invloed op hoe we ons gedragen. Soms is dat helpend, maar soms belemmert het je in het leven. Met de (systemische) wijsheid van paarden kunnen deze patronen zichtbaar worden gemaakt. Paarden zijn namelijk kuddedieren én vluchtdieren en voelen continu aan wat nodig is om de kudde sterk te houden. Paarden laten je, zonder oordeel en vanuit liefde, zien waar de verstoring in het systeem zit.

Door het eventueel inzetten van representanten voor onderdelen van of mensen in het systeem kan inzicht worden verkregen in wat aan de orde is. Zo krijg je ervaring in en zicht op het echt innemen van je eigen plek, zodat het weer kan stromen in jou én in het systeem.

“Soms krijg je niet wat je wilt, maar wat je nodig hebt.
Het is een uitnodiging van het leven om je volledige potentie te ontwikkelen.”